Zdravstvena zaštita u Rovinju

Turističke ambulante

Turistička ambulanta radi pri hitnoj pomoći ambulante Rovinj od 0 do 24 sata.

Turistička ambulanta

adresa: Istarska ulica bb 52210, Rovinj
tel: 385 52 813 004


Strani turisti ne plaćaju liječničke troškove ako je između Hrvatske i zemlje iz koje dolaze potpisana konvencija o medicinskoj zaštiti. Troškovi liječničkih usluga za turiste iz zemalja s kojima takva konvencija nije potpisana plaćaju se na licu mjesta prema utvrđenom cjeniku. Bolnice i klinike su u svim većim gradovima, a ambulante, kao i ljekarne, u svim manjim mjestima. Za pacijente u životnoj opasnosti postoji hitan helikopterski transport.

Podrobnije informacije na tel. 00385/52/813-195, fax. 00385/52/816-619.

Ljekarne

Ljekarna Blitva

adresa: Tina Ujevića 2 52210, Rovinj
tel: 385 52 840 680

Ljekarna MM

adresa: Istarska 52210, Rovinj
tel: 385 52 830 040

Ljekarna Blitva

adresa: Carera 22a 52210, Rovinj
tel: 385 52 830 832

Ljekarna - Farmacia

adresa: Ulica Mattea Benussia bb 52210, Rovinj
tel: 385 52 813-589

Veterinarske ambulante

Veterinarska ambulanta Rex

adresa: Lacosercio 5 52210, Rovinj
tel: 385 52 813 368
mob: 385 98 420 459
email: veterinarska.stanica.rex@pu.t-com.hr

Veterinarska ambulanta

adresa: Laste 4 52210, Rovinj
tel: 385 52 813 214
mob: 385 98 334 092