Fotografiranje smještaja

Kvalitetna prezentacija privatnog smještaja iziskuje kvalitetne fotografije.

Nažalost, veliki broj iznajmljivača privatnog smještaja ne posvećuje dovoljnu pozornost kvaliteti fotografija i na taj način bitno utječe na efikasnost oglašavanja svojih smještajnih kapaciteta.

Dugogodišnje iskustvo fotografiranja privatnog smještaja pomaže nam da Vam ponudimo uslugu kvalitetnog fotografiranja  Vašeg objekta i smještajnih jedinica.

Fotografiranje privatnog smještaja

Usluga fotografiranja privatnog smještaja uključuje:

  • fotografiranje objekta i željenih smještaja
  • savjetovanje o manjim korekcijama u prostoru kojeg se fotografira ukoliko postoji potreba
  • obrada fotografija
  • dostava fotografija u elektroničkom obliku (e-mail ili preuzimanje sa servera)
  • fotografije se dostavljaju u jpg (sRGB) formatu, rezolucije 2500px (po dužoj strani)
  • broj fotografija nije određen unaprijed i ovisi o tipu i veličini objekta i smještaja.

Trenutno nudimo uslugu fotografiranja privatnog smještaja u dva oblika;

  • Fotografiranje za potrebe prezentacije privatnog smještaja na inforovinj.com
  • Fotografiranje privatnog smještaja bez ograničenja.

 

Fotografiranje za prezentaciju privatnog smještaja na inforovinj.com

Fotografije su namijenjene prvenstveno promociji privatnog smještaja na inforovinj.com i na njima je vidljiv naš logo.

Fotografije je dozvoljeno koristiti i za druge potrebe uz prethodni dogovor ali nije dozvoljena njihova manipulacija a logo mora biti jasno vidljiv.

Cjenik fotografiranja za potrebe prezentacije na inforovinj.com
objekt i prvi smještaj 100 € + PDV
svaki slijedeći smještaj 40 € + PDV

 

Fotografiranje privatnog smještaja bez ograničenja.

Uz fotografije koje imaju naš logo, dostavljamo i verzije istih koje nemaju logo inforovinj.com

Takve fotografije se mogu koristiti bez prethodnog odobrenja i za druge potrebe.

Nije dozvoljeno za fotografije koje su naše autorsko djelo, preuzimati autorske zasluge niti ih prodavati kao svoje.

Cijena usluge
objekt i prvi smještaj 200 € + PDV
svaki slijedeći smještaj 65 € + PDV