Batana, tradicionalna rovinjska barka

Batana je drvena, tradicionalna rovinjska ribarska barka velika od 4 do 8,5 metara. Specifična je zbog svog ravnog dna koje joj omogućava plovidbu i ribolov po plitkim morskim obalama. Pripada vrsti čamaca kao što su venecijanska gondola, neretvanska trupa ili komiška sandula. Takva izrada baraka potiječe iz talijanske pokrajine Marke koja je naknadno utijecala na izradu vencijanskih batana. Takva se praksa postepeno širila po talijanskim pa tako istarskim i dalmatinskim priobalnim gradovima.

Po jednoj od teorija, ime joj navodno potječe od glagola battere (udaranje) koje asocira na zvukove batane koja upravo svojim ravnim dnom proizvodi lupanjem u valove.

Batana, tradicionalna rovinjska barka 1

 

Prema dimenzijama, ne postoje dvije identične batane. Gradili su ih lokalni brodotesari, često u prizemljima vlastitih kuća koji su onda, svojom veličinom, uvjetovali i dimenzije samih baraka.

Prije početka uporabe malih vanbrodskih motora do šezdesetih godina XX. stoljeća, batane su pokretala i krasila jedra. Takozvano oglavno jedro četvrtastog oblika koje se je krojilo od pamuka, bilo je impregnirano i oslikano najčešće žutim, crvenim i zelenim nijansama, prikazujući geometrijske simbole prepoznavanja među ribrima i njihovim obiteljima.

Batana, tradicionalna rovinjska barka 2

Batana je brodica izrađena od drva: kostur od hrasta, a oplata od mekšeg drva kao što su smreka, bor ili jela. Umijeće izgradnje rovinjske batane zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro hrvatske kulturne baštine.

Batane ćete i dan danas pronaći u rovinjskoj luci, njih tridesetak. U ponekoj od njih možda ugledate i ribara kako čisti mreže ili uređuje svoju barku.
Pošaljite nam vaše fotografije rovinjskih batana na naše Facebook ili G+ stranice.

Batana, tradicionalna rovinjska barka 1Batana, tradicionalna rovinjska barka 2Batana, tradicionalna rovinjska barka 3Batana, tradicionalna rovinjska barka 4Batana, tradicionalna rovinjska barka 5Batana, tradicionalna rovinjska barka 6Batana, tradicionalna rovinjska barka 7Batana, tradicionalna rovinjska barka 8Batana, tradicionalna rovinjska barka 9Batana, tradicionalna rovinjska barka 10Batana, tradicionalna rovinjska barka 11Batana, tradicionalna rovinjska barka 12Batana, tradicionalna rovinjska barka 13Batana, tradicionalna rovinjska barka 14Batana, tradicionalna rovinjska barka 15Batana, tradicionalna rovinjska barka 16Batana, tradicionalna rovinjska barka 17Batana, tradicionalna rovinjska barka 18Batana, tradicionalna rovinjska barka 19Batana, tradicionalna rovinjska barka 20Batana, tradicionalna rovinjska barka 21Batana, tradicionalna rovinjska barka 22Batana, tradicionalna rovinjska barka 23