Život u moru - rakovi

Hlap, Aštiže

Latinsko ime: Homarus vulgaris

Život u moru - rakovi

 

Rak iz porodice Homoridae. Tijelo mu je izduženo, valjkasto s glatkim oklopom. Ima dvije štipaljke, a desna je jače razvijena za drobljenje hrane i borbu. Najveći ulovljeni primjerak bio je težak oko 12 kg i dug otprilike 100 cm. Prosječan primjerak teži oko 0,60 kg. Meso mu je cijenjeno i traženo. Većinom svi ulovljeni primjerci završavaju u restoranima zbog malih količina ulovljenih hlapova, visokih cijena i kvalitete mesa. Može se pripremati na razne načine ali najbolji je na buzaru sa lazanjama.


Kosmelj, Granšopovero

Latinsko ime: Eriphia Verrucosa

Život u moru - rakovi

 

Rak iz porodice Xanthidae. Ima snažno spljošteno tijelo i nejednake jake štipaljke. Na nogama ima čvrste čekinje. Dug je do 12 cm, a težak do 0,40 kg. Prosječan primjerak teži 0,05 kg. Obitava na malim dubinama, takoreći u području plime i oseke na grebenastim i kamenitim obalama gdje se skriva po raznim rupama i pukotinama. Brz je i okretan, a štipaljke su mu unatoč malim dimenzijama vrlo čvrste i imaju jak stisak. Meso mu je vrlo ukusno i slatkasto i obavezan je sastojak brodeta, ali i sam, pripremljen na buzaru, je prava poslastica. Nema gospodarsko značenje ali je izuzetno cijenjen među poznavaocima mediteranske i primorske kuhinje.


Rakovica, Gransevola

Latinsko ime: Maja squinado

Život u moru - rakovi

 

Rak iz porodice Maidae. Ima trokutasto ovalno tijelo sa zašiljenim čeonim dijelom. Vrlo se tromo kreće po dnu mora na četiri para visokih nogu i dvije štipaljke. Obrasla je kratkim žutim dlačicama. Oklop joj je do 25 cm dužine, a može dostići težinu od 1,5 kg. Prosječan primjerak teži oko 0,40 kg. Živi na čvrstoj podlozi do 50 metara dubine, ali prilikom mriještenja i selidbe možemo je naći i na pjeskovitom dnu i to u čoporima. Meso joj je vrlo cijenjeno i ukusno, najčešće se priprema kuhana pa na salatu.

Tekst pripremili: Vedran Jeremić & Vanja Mitić