Antička rimska cisterna

Na južnom dijelu Rovinja, oko 8 kilometara udaljena od centra grada, na samoj plaži Uvala cisterna, nalazi se antička rimska cisterna.

Cisterna ima izduženi pravokutni tlocrt, a na sredini njenog sjevernog zida nalazi se niša gdje je najvjerojatnije bio smješten filter za pročišćavanje vode koja se slijevala u cisternu.

Antička rimska cisterna

 

Zidovi cisterne građeni su u dva sloja, od kojih je onaj vanjski zidan od priklesanog kamenja, a unutrašnji je "cinika", čvrsta smjesa vapna, pijeska i mljevene opeke.

Ako se odlučite kupati u Uvali cisterna, imati ćete priliku vidjeti kako su davno rimljani gradili cisterne i čuvali vodu.

Antička rimska cisterna 1Antička rimska cisterna 2Antička rimska cisterna 3Antička rimska cisterna 4Antička rimska cisterna 5Antička rimska cisterna 6