Crkva sv. Eufemije

Na mjestu današnje crkve sv. Eufemije tada je bila mala crkvica sv. Juraja, koja ubrzo nakon dolaska sarkofaga postaje pretijesna za sve hodočasnike, pa stanovnici Rovinja početkom 10. stoljeća počinju graditi novu i veću crkvu. Bila je to trobrodna crkva sa tri izbočene apside, tada sa drvenim kipovima sv. Juraja i sv. Eufemije, sve do početka 17. stoljeća, kada je postavljen novi, pozlaćeni kameni kip koji je i danas na oltaru svetice.

Crkva sv. Eufemije

 

Sama je crkva zahtijevala sve više popravaka, a i stanovništvo grada je raslo, pa se Rovinjani ponovo odlučuju na gradnju još veće crkve, koje započinje 1725. godine, i traje do 1736. Uskoro su podignuta i tri glavna oltara (1741.), nedugo zatim nabavljene su i orgulje (1754.) a uređenju samog pročelja pristupa se nešto kasnije, polovinom 19. stoljeća. Unutrašnjost crkve obiluje raznim oltarima i slikama, ovdje ćemo nabrojati najznačajnije.

Prvo što ćete u crkvi zamjetiti svakako je središnji oltar sv, Jurja, sv. Marka i sv. Roka, na kojem su kipovi trojice svetaca izrađeni od kararskog mramora, autora Girolama Laureata, venecijanskog majstora. Sa lijeve strane nalazi se oltar Presvetih Sakramenata, bogat mramorom i ukrašen kipovima anđela, dok se sa desne strane središnjeg oltara nalazi oltar sv. Eufemije, zaštitnice grada, nezaobilazni dio za svakog posjetioca crkve. Sam oltar je također bogat mramorom, kameni kip svetice potječe iz 15. st., a iza oltara nalazi se sarkofag u kojemu su pohranjene relikvije sv. Eufemije.

Crkva sv. Eufemije

 

Na zidovima pored sarkofaga nalaze se slike iz 1883. godine, autora Leonarda Riga, koje prikazuju dolazak sarkofaga do rovinjske obale, te mučeništvo sv. Eufemije. Na stropu se nalazi prikaz krunjenja svetice na nebu. Sa desne (južne) strane nalaze se i oltari Gospe od sv. Krunice, zatim oltar sv. Franje Asiškog, oltar sv. Petra, te oltar sv. Mihovila Arhanđela. Na suprotnoj, sjevernoj strani nalaze se redom: oltar sv. Nikole, krstionica, oltar sv. Sebastijana, Gospa od Karmela, te oltar sv. Roka. Od slika vrijedno je spomenuti prikaze sv. Antuna Padovanskog, sv. Ivana Krstitelja, sv. Franje Asiškog, Blažene Djevice Marije. Pored crkve nalazi se zvonik, sedamdesetak godina mlađi, građen po uzoru na zvonik sv. Marka u Veneciji.

Na vrhu se nalazi kip zaštitnice grada, postavljen na ležajeve tako da se okreće oko svoje osi, zavisno od vjetra. Zvonik, zajedno sa kipom, visok je preko 61 metra, a širina pri dnu je nešto manja od 9 metara. Sa njega se pruža prekrasan vidik cijelog Rovinja sa okolicom, a ponekad, za lijepog vremena, vide se i alpe. Sama crkva široka je 30 metara, a dužina je 51 metar.

Tekst: Slobodan Hercigonja

Crkva sv. Eufemije 1Crkva sv. Eufemije 2Crkva sv. Eufemije 3Crkva sv. Eufemije 4Crkva sv. Eufemije 5Crkva sv. Eufemije 6Crkva sv. Eufemije 7Crkva sv. Eufemije 8Crkva sv. Eufemije 9Crkva sv. Eufemije 10Crkva sv. Eufemije 11Crkva sv. Eufemije 12Crkva sv. Eufemije 13Crkva sv. Eufemije 14Crkva sv. Eufemije 15Crkva sv. Eufemije 16Crkva sv. Eufemije 17Crkva sv. Eufemije 18Crkva sv. Eufemije 19Crkva sv. Eufemije 20Crkva sv. Eufemije 21Crkva sv. Eufemije 22