Dvigrad

Petnaestak kilometara od Rovinja - nekoliko kilometara zapadno od Kanfanara - nalaze se ostaci srednjovjekovnog Dvigrada, koji i danas dominira dijelom Limske drage. U doba Ilira postojale su tu dvije naseobine, iz kojih su se u ranom srednjem vijeku razvila dva grada, Parentino i Moncastello, od kojih prvi ubrzo zamire, a drugi se razvija, kao posjed Akvilejskog patrijarha, pod imenom Duecastelli. Kasnije, kao i veći dio istarskog priobalja, Dvigrad pada pod venecijansku vlast.

Dvigrad

 

Sredinom 17.st. Istrom hara kuga i malarija, koje nisu pošteđeni ni građani Dvigrada, pa ga 1631. godine većina od sedamstotinjak stanovnika napušta, a posljednje tri obitelji odlaze 1714., kada je napuštena i crkva Sv. Sofije. Relikvije i propovjedaonica iz 14. stoljeća preneseni su u crkvu Sv. Silvestra u Kanfanaru, kamo su se preselili i stanovnici Dvigrada.

Grad je prilično dobro sačuvan, budući da nije razoren u ratovima koji su harali Istrom, već su ga stanovnici jednostavno napustili. Još uvijek postoje gradska vrata, dva prstena gradskih zidina, očuvano je nekoliko obrambenih kula, te većina od dvjestotinjak kuća. Crkva Sv. Sofije bila je ranokršćanska trobrodna crkva koja je dominirala gradom, sagrađena na živoj stijeni. Nažalost, zbog neodržavanja crkva se početkom 19. stoljeća urušila. Do nedavno grad je bio prepušten zmijama, makiji, buri i zubu vremena, ali se u posljednje vrijeme vrši restauracija, pa Dvigrad postaje nezaobilazna točka svakoga tko se nađe u blizini.

Dvigrad

 

Od Rovinja je udaljen samo 20 minuta vožnje automobilom. Nedaleko je i selo Mrgani, u koje se, po predaji, smjestio poznati gusar Kapetan Morgan, i negdje u blizini zakopao svoj plijen iz mnogih pljački. Da li je to zaista tako bilo, teško je reći, ali i danas ima ljudi koji ponekad, šećući tim prostorima, još uvijek tragaju za blagom.

Text: Slobodan Hercigonja

Dvigrad 0Dvigrad 1Dvigrad 2Dvigrad 3Dvigrad 4Dvigrad 5Dvigrad 6Dvigrad 7

Dvigrad - foto galerija (24)