Crkva sv. Tome

Crkva Sv. Tome nalazi se 4 km sjeverno od grada Rovinja, tik uz tračnice stare željezničke pruge Rovinj - Kanfanar. To je građevina križnog tlocrta s kasnije dograđenim zvonikom na sjevernoj strani.

St. Thomas Church in Rovinj - Croatia from Inforovinj on Vimeo

U središnjem dijelu crkve nalazi se 6 metara visoka apsida, koja je s unutrašnje strane polukružna, a s vanjske strane višekutna (poligonalna). Bočni prostori crkve imaju iste takve polukružne apside, ali manjih dimenzija, a s centralnim brodom komuniciraju kroz visoki polukružni prolaz.

U sjevernom prostoru nađeno je izvorno popločenje s očuvanim podnožjem oltarne pregrade, na kojem se nalaze udubljenja za montažu pilastra. Iznad centralnog prostora još su vidljivi ostaci lukova koji su nosili uzdignutu konstrukciju visoko iznad krovišta.

Crkva sv. Tome 2

 

U 16. stoljeću na crkvi su obavljeni radikalni građevinski zahvati koji u potpunosti mijenjaju njen prvotni oblik. Zazidani su bočni lukovi tako da je građevina postala jednobrodna. Zapadni dio građevine je znatno skraćen i sagrađeno je novo pročelje s dva četvrtasta prozora. Tijekom najnovijih istraživanja crkve nađeno je više desetaka ulomaka predromaničke arhitektonske plastike i dijelovi crkvenog namještaja - ulomci tranzena, pluteja, pilastri oltarne pregrade, stupovi s kapitelima...

Na temelju dosadašnjih spoznaja o crkvi, a koje se temelje na analizi načina gradnje i nalaza nađenih u vrijeme istraživanja može se tvrditi da je crkva sagrađena krajem 8. ili početkom 9. stoljeća. Crkva Sv. Tome je lijep primjer crkvene arhitekture karolinškog razdoblja u Istri.

Crkva sv. Tome 1Crkva sv. Tome 2Crkva sv. Tome 3Crkva sv. Tome 4Crkva sv. Tome 5Crkva sv. Tome 6Crkva sv. Tome 7Crkva sv. Tome 8