Franjevački samostan

Rovinj je bio iznimkom medu gradovima zapadne istarske obale po tomu što u njemu u prvomu razdoblju postojanja reda nije bilo franjevačkoga samostana. Tek sredinom 15. st., na otoku Sv. Andrije nedaleko od Rovinja, na mjestu benediktinskoga hospicija i crkve iz 6. st., provincija sv. Jeronima gradi samostan. Prema predaji, osnovao ga je i u njemu je prvi gvardijan bio sv. Ivan Kapistran, širitelj pobožnosti prema imenu Isusovu, nadaleko poznati pučki misionar i borac protiv Turaka, čije se tijelo čuva u istočno-hrvatskom franjevačkom samostanu u Iloku.

Franjevački samostan

 

Nakon gotovo četiri stoljeća njegova postojanja, samostan opservanata s otoka Sv. Andrije godine 1807. ukinula je tadašnja Napoleonova vlast. Početkom 18. st., u sjeveroistočnom, kopnenom dijelu grada, čija je otočna jezgra još uvijek bila samo mostom povezana s kopnom, franjevci reformati mletačke franjevačke provincije sv. Antuna grade novi samostan.

Naime, godine 1696. Općinsko vijeće grada uputilo je poziv franjevcima da dođu u Rovinj i podignu hospicij. Odobrenje dužda Alvisea Moceniga stiglo je 1700., a sljedeće godine i dekret porečkoga biskupa Monsinjora Adelasija. Zemljište u blizini crkve Sv. Antuna Opata, što ga je mjesno stanovništvo nazivalo la Motta, bilo je darovano, a otkupili su ga grad i vjernici. Već 1702. započela je gradnja crkve i hospicija prostranih dimenzija. Tom su prigodom radnici kamenoloma prvi put u Rovinju koristili mine u prahu kako bi pri gradnji samostanske cisterne za sakupljanje kišnice iskopali živi kamen.

Crkva je bila završena i blagoslovljena 1710., te su je već tada fratri počeli koristiti, živeći u završenom dijelu hospicija koji je još uvijek bio u izgradnji. 13. travnja 1750., u veličanstvenom obredu što ga je vodio porečki biskup Gaspare Negri, u pratnji gradskih velikodostojnika bijaše posvećena i crkva te sva tri oltara. Tijekom godina samostan i crkva Sv. Franje Asiškoga u Rovinju doživjeli su mnoge krizne trenutke i brojne promjene. Godine 1802. slučajno izazvani požar uništio je sjeverni dio samostana, nakon čega je, zahvaljujući dobrovoljnim prilozima vjernika, ubrzo u cijelosti obnovljen.

Franjevački samostan panorama

 

Između dva rata rovinjski je samostan bio vrlo aktivan. U njemu je tada bio novicijat i ponovno smješten teološki studij, te Schola cantorum za djecu i za odrasle. Iz tog je vremena u sjećanju domaćega puka ostao trećoredac Matteo Giuricin, diljem Istre poznat kao Matiuso dei Frati. Poznat po svojoj svestranosti, u samostanu je radio sve potrebne poslove, a svakodnevno je aktivno sudjelovao u liturgijskim obredima.

Preko dvjesto i pedeset izložaka zbirke rovinjskoga franjevačkog samostana predstavljaju raznolika i raznorodna svjedočanstva ljudskoga stvaralaštva, znanja i kreativnosti, nastala u širokom vremenskom razdoblju od 15. do 20. st. Predmeti su izrađeni tradicionalnim umjetničkim i obrtničkim tehnikama, u raznolikim materijalima.

Većim su dijelom religiozne tematike, odnosno povezani uz liturgiju ili pučko štovanje. Nailazimo i na predmete koji svjedoče o drugim djelatnostima koje su se obavljale u okrilju samostana, poput onih povezanih sa školom i studijem teologije, kao i na uporabne i etnološke predmete iz svakodnevna građanskog i seoskog života na ovome području. Ukratko, predmeti su rječito svjedočanstvo složenosti i bogatstva življenja ove redovničke i okolne društvene zajednice u proteklih nekoliko stoljeća.

Podrijetlo predmeta uglavnom je vezano uz franjevačku crkvu i samostan, ali je zasigurno stanovit broj njih ovamo donesen s drugih lokacija. Valja pretpostaviti da je i dio inventara samostana opservanata s otoka Sv. Andrije blizu Rovinja, nakon njegova ukidanja, prenesen ovamo. U zbirci se čuva 28 slika izrađenih u tehnici ulja na platnenoj, drvenoj i bakrenoj podlozi, od kojih valja izdvojiti poneke.

Dvije su vrlo vrijedne barokne slike, vjerojatno venecijanske provenijencije, vezane uz Kristološki ciklus, a tematikom zaokružuju Kristov zemaljski život. Iz 18. st. potječe -Sveta obitelj", slika s temom iz niza genealoških prikaza Krista i Bogorodice.

Franjevački samostan 1Franjevački samostan 2Franjevački samostan 3Franjevački samostan 4Franjevački samostan 5Franjevački samostan 6Franjevački samostan 7Franjevački samostan 8Franjevački samostan 9Franjevački samostan 10Franjevački samostan 11Franjevački samostan 12Franjevački samostan 13Franjevački samostan 14Franjevački samostan 15Franjevački samostan 16Franjevački samostan 17Franjevački samostan 18Franjevački samostan 19